‘KONUT ALANINDA DOKTORA ÇALIŞMALARI’HERA-C ve HREC Ortak Sempozyumu

20-22 Mayıs 2008
Doğu Akdeniz Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Gazimağusa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti


HERA-C: Konut: Araştırma, Eğitim, Danışmanlık Merkezi,
Mimarlık Fakültesi, DAÜ, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs                                       
 
HREC: Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi,
Mimarlık Fakültesi, İTÜ, İstanbul,Türkiye

 

‘Konut Alanında Doktora Çalışmaları’  başlıklı ortak bir sempozyum örgütleme esini, konut araştırma alanının kapsadığı konu ve temaların çeşitlilik ve zenginliğinden kaynaklanmıştır. Sempozyuma doktora tezi düzeyinde halen devam eden çalışmalar yapan genç araştırmacıların olduğu kadar, araştırmalarını 2002-2008 arasında dönemde bitirmiş olan akademisyenlerin de katılımı da özlenmektedir.

Konut konusu, özellikle 20 yüzyılın ikinci yarısından bu yana, farklı araştırma alanlarının ana ilgi odağı olagelmiştir. Bu nedenle Sempozyum, konut hakkındaki araştırma konularındaki çeşitliliği özendirmeye yönelik bir bilimsel platform oluşturma amacıyla gündeme gelmiştir. Bu platformda, konut sorunsalının günümüzdeki ve geleceğe yönelik  boyutları ve paralelinde varolan ve oluşabilecek araştırma konu ve sorunları, katılımcı araştırmacılar ve akademisyenler tarafından, seçilen kuramsal yaklaşımlar ve yöntemlerin sorgulanması ve tartışılması  ile irdelenecektir.  Tüm bunların yanısıra bu Sempozyum, fikirleri ve ortak ilgi alanlarını paylaşmak; araştırma ve işbirliği için akademik ortaklıkları geliştirmek amacıyla , bir ‘Konut araştırmacıları ağı’ oluşturma misyonunu üstlenmiştir.
 
Sempozyum;
-      Araştırmacıların konuyla ilgili araştırma alanlarına ilişkin anlayış ve yaklaşımlarını sergileyen,

  1. Deneyimlerin aktarımı yoluyla, araştırmacıların hipotez ve argümanlarını tartışmaya açan,
  2. Araştırmacıların bireysel ilgi alanları, beklenti, amaç, yöntem, strateji ve bulgularının paylaşılmasını sağlayan,
  3. Farklı kurumların ilgi alanları ve yöntem yaklaşımlarını sergileyen

çeşitli konularda katkıda bulunacak çalışmalara açıktır.

Yaklaşık 1500 sözcükten oluşan bildiri özlerinin, ön kayıt formları ile birlikte 29 Şubat 2008 e değin gönderilmesi veya teslim edilmesi gerekmektedir.Tüm bildiri özetleri Sempozyum kitapçığında basılacaktır. Bildiri özetlerinin, Sempozyum internet sayfasında ilan edilen formata uygun olarak yazılması ve ’Registration-Kayıt’ bölümünde yer alan form içerisine işlenerek gönderilmeleri önem taşımaktadır. Katılımcılar, kendilerine kullanıcı adı ve şifrelerini bildiren otomatik elektronik mesajla yanıtlanacaktır. Böyle bir mesaj almayan katılımcılar aşağıda verilen iletişim adreslerine başvurarak yardım almaları gerekmektedir.

HERA-C & HREC Ortak Sempozyumu Takvimi
29 Şubat 2008               Bildiri özetlerinin ve ön kayıt formlarının teslimi için son gün
29 Mart 2008                 Kabul edilen bildiri özetlerinin açıklanması için son gün
En fazla 4400 sözcükten oluşacak bildiri metinleri (4000 metin + 400 kelime özet olmak üzere) Sempozum Organizasyon Komisyonu’na teslim edilecektir ve sempozyum sırasında sunulacak ana metni oluşturacaktır.

Detaylı bilgi ve sorular için:

DAÜ HERA-C    hera-c@emu.edu.tr  web: http://hera.emu.edu.tr
Tel.numaraları: +90 392 6301346 / +90 533 8401171   Fax: +90 392 630 23 65
ITÜ   HREC      hrec@itu.edu.tr        web: www.hrec.itu.edu.tr
Tel.numaraları: +90 212 244 5786    Fax: +90 212 244 57 85 /+90 212 245 66 31